Warning: Illegal string offset 'id' in /home/customer/www/cursativissa.cat/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/color_scheme/class-redux-extension-color-scheme.php on line 683
Reglament de la Cursa – Cursa Tivissa
Cursa Tivissa

Cursa TivissaReglament de la Cursa

Tivissa, XVII Edició - Octubre 2023.

Aquest reglament pretén establir les recomanacions a seguir per a l’organització i celebració de la prova esportiva 17a Cursa de Muntanya de Tivissa 2022, que tindrà lloc el diumenge dia 8 d’octubre de 2023 al municipi de Tivissa.

1.- Organització

1.1.- l’Agrupació esportiva Extrem Team de Tivissa i L’ajuntament de Tivissa organitzen la XVI Cursa de Muntanya de Tivissa oberta a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma.

2.- Dades generals

2.1.- Data: 8 d’octubre de 2023

2.2.- Curses: Es duran a terme tres proves, una d’uns 20 Km i d’uns 1464 de desnivell positiu i les altres dues d’uns 10 km i de 644 de desnivell positiu.

2.3.- Lloc i horari de la sortida: La sortida de la Cursa Llarga serà a les 09.00 hores, la sortida d la Cursa Curta i la Marxa serà a les 9.15 hores. El lloc serà a la zona poliesportiva.

2.4.- Temps màxim per a completar el recorregut: El participants de la cursa llarga disposaran de 5 hores, a partir del moment de la sortida, per completar el recorregut. Els participants a la Cursa Curta i la Marxa disposaran del mateix temps per completar el recorregut. Els atletes que arribin després del temps màxim fixat poden no aparèixer a les classificacions de la cursa.

3.- El recorregut

3.1.- Els recorreguts de les curses transcorreran majoritàriament per crestes, corriols i algun sender. Solament hi haurà asfalt a la zona de sortida i arribada. Cal recordar que la zona per un transcorre la cursa és abrupte i feréstec, cal anar preparats amb calçat adequat i roba per possibles inclemències.

Es recomana, tot i haver avituallaments, portar una mica de material d’autosuficiència (menjar i beure).

3.3.- Elecció de Cursa: Els participants hauran d’optar per un dels tres itineraris en el moment de la inscripció.

3.4.- Punts de control horari: El participant de la cursa de 20 km que arribi al Control de la Tossa amb un temps superior a la 2.15 hores, no podrà continuar el recorregut i haurà de retornar a peu fins a la zona d’arribada. Podrà continuar sense problemes seguint el marcatge.

Es podrà modificar el lloc i temps de tall per causes sobrevingudes.

3.5.- Marcatge: L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment: cinta, rètols… etc. Malgrat això , es recomana als participants estudiar el recorregut amb anterioritat a la prova i dur un GPS amb el track de la cursa carregat.

3.6.- Trànsit: Els carrers i camins per on discorre la cursa estan oberts al trànsit rodat i per tant caldrà que els participants respectin les normes de trànsit i senyals de circulació.

3.7.- L’organització es reserva el dret de poder modificar el recorregut per les diferents causes que puguin sorgir. Si així fos es comunicarà per les Xarxes Socials, si els canvis es fan amb anterioritat a la cursa, si són sobtats s’informarà en el moment de la sortida o en el transcurs de la prova.

4.- Inscripcions

4.1.- Condició d’inscrit: S’entén com a inscrit tot aquell participant que hagi emplenat degudament els formularis d’inscripció i hagi efectuat el pagament corresponent dins del termini previst i una vegada l’organització hagi validat el procés. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions atenent a criteris de seguretat.

4.2.- Edats i autoritzacions: No es permetrà la inscripció i/o participació a menors de 18 anys en la cursa de 20 km. A la cursa de 10 km podran participar-hi els nois i noies que en la data de la cursa tinguin més de 16 anys. Els participants menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment per un participant major d’edat i sota la responsabilitat d’aquest.

En qualsevol cas, els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal per a poder participar a la cursa.

4.3.- Número i data límit de les inscripcions: La inscripció serà limitada i es tancarà el dia 4 d’octubre a les 23:59 hores o en arribar a 350 participants entre les dues curses. Excepcionalment, l’organització podrà permetre la inscripció el mateix dia de la cursa amb un recàrrec de 5 € sobre el preu de la inscripció anticipada. Els inscrits el dia de la cursa pot ser que no apareixeran a les classificacions.

4.4.- Lloc d’inscripció: La inscripció es podrà efectuar a través d’Internet al web ficar nostra web seguint els passos indicats.

4.5.- Preus de la inscripció: El preu únic de la inscripció serà de 18 euros. (inclou assegurança)

4.6.- Els socis de l’Associació Esportiva Extrem Team Tivissa, tindran un descompte de 5 euros.

4.7.- Retorn de l’import de la inscripció: Una vegada formalitzada la inscripció, l’organització no retornarà l’import de la mateixa per causa de lesió i/o malaltia del participant sigui anterior, posterior o produïda durant la cursa, ni per qualsevol motiu aliè a l’organització.

5.- Categories

5.1.- S’estableixen les següents categories masculines i femenines per la Cursa Absoluta:

 • Júnior (de 16 a 17 anys).
 • Sub-23 (de 18 a 22 anys).
 • Sènior (de 23 a 40 anys).
 • Veterà (de 41 a 50 anys).
 • Màster (més de 50 anys).
 • ABSOLUTA: formen part d’aquesta categoria tots els participants de les categories anteriors

L’organització podrà demanar DNI o algun altre document oficial per a la comprovació de l’edat dels atletes.

A aquest efecte es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

5.2 Per la Cursa Exprés no s’estableix cap categoria masculina o femenina tret de l’Absoluta

 • ABSOLUTA: formen part d’aquesta categoria tots els participants de la Cursa Exprés


6.- Trofeus

6.1.- Qui rebrà trofeu: Rebran trofeu els

 • 5 primers classificats absoluts masculins i femenins de la Cursa absoluta.
 • el primer classificats de cada categoria de la Cursa absoluta.
 • 5 primers classificats absoluts masculins i femenins de la Cursa exprés.
 • el primer classificat local.

6.2.- Acumulació de trofeus: Els trofeus atorgats no seran acumulables. (L’ordre de prioritat serà: Absoluta i categoria segons edat).

7.- Cronometratge i control

7.1.- El control de la cursa es farà mitjançant cronometratge per xips de la mateixa Cursa (sistema de DORSAL-XIP). No s’admetrà cap altra marca o tipus de xip que no sigui d’aquest sistema.

7.2.- Obligatorietat i situació del xip: La utilització del dorsal-xip serà obligatòria per a tots els participants.

7.3.- Qui facilita el xip: El xip anirà inclòs al darrere del mateix dorsal, que l’organització facilitarà durant la recollida d’aquest.

7.4.- Controls: Pel bon funcionament de la prova, al llarg del recorregut, hi haurà punts on l’organització controlarà el pas dels participants. El participant haurà de passar pel lloc indicat per tal de que el marcatge sigui correcte.

7.5.- Mal ús del dorsal-xip: Cada participant ha de dur el dorsal-xip que li ha estat assignat. Qualsevol participant que dugui un dorsal-xip que no li correspongui serà desqualificat. Tanmateix serà desqualificat el participant que dugui més d’un dorsal-xip.

8.- Dorsals

8.1.- Col·locació: El dorsal haurà d’estar sempre visible, col·locat a la part de davant del tronc i sense cap tipus de manipulació. Qui no el dugui en aquestes condicions podrà ser desqualificat. No es permeten les cintes i bosses porta-dorsals tipus triatló. (es lliuraran agulles imperdibles per part de l’organització)

8.2.- Repartiment: El repartiment de dorsals es farà a la zona del Càmping Alberg a patir de les 07.15 hores i fins les 08.30 hores del dia de la cursa.

Tots els participants han de presentar el DNI o un altre document identificatiu al recollir el dorsal així com el document d’exempció de responsabilitat degudament complimentat.

8.3.- Bossa del corredor: En el moment del lliurament del dorsal, els participants rebran la bossa del corredor amb els obsequis corresponents.

9.- Seguretat i serveis

9.1.- Assistència sanitària: Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut. Serà obligació dels participants atendre a qualsevol participant accidentat així com comunicar a l’organització qualsevol accident o incidència greu, mitjançant telèfon, en primera instància, i si no es disposa d’aquest dispositiu al control més proper al lloc de l’accident o incidència greu.

9.2.- Avituallaments: Hi haurà avituallaments a l’arribada i al llarg del recorregut en diferents intervals.

Com a novetat i per a ser una cursa més sostenible amb el medi ambient, NO HI HAURÀ GOTS als avituallaments de muntanya,. Tots els participants hauran de portar algun recipient per a poder emplenar-lo.

Als avituallaments, pel que fa als líquids hi haurà aigua i beguda isotònica.

9.3.- Condició física: Ateses les característiques de la cursa, amb dificultat tècnica i física elevades, es demana a tota la gent interessada en participar-hi que abans de fer la inscripció valorin les seves possibilitats de poder fer la cursa amb les proves mèdiques corresponents. És molt important tenir una bona condició física.

9.4.- Document exempció responsabilitat: L’organització entén que la tramesa del document d’exempció de responsabilitat al moment de recollida del dorsal per part dels participants significa que aquests declaren que estan en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals, han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

9.5.- Retirada de la cursa: L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.

9.6.- Seguretat: Es recomana que tots els participants portin un telèfon mòbil per tal de poder trucar a l’organització cas de produir-se alguna situació problemàtica o al 112 cas d’emergència que no pugui ser solucionada per l’organització.

10.- Desqualificacions

10.1.- Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit corresponent, tot escurçant la longitud total del mateix, serà desqualificat. L’organització desqualificarà també a qualsevol participant que no passi per un punt de control.

10.2.- Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova. Igualment serà desqualificat qualsevol participant que mostri una actitud o actuació que sigui considerada com a improcedent per l’organització.

10.3.- L’organització desqualificarà a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que no assisteixi a algun atleta accidentat o no comuniqui un possible accident al control més proper al lloc del fet.

10.4.- Qualsevol atleta desqualificat de la cursa pels motius esmentats anteriorment, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sense dorsal i sota la seva responsabilitat.

11.- Reclamacions

11.1.- El dia de la cursa: Les reclamacions es faran oralment al Director de la Cursa durant els 30 minuts posteriors a l’incident. Si l’incident es produeix durant la cursa, els 30 minuts es comptabilitzaran a partir del moment en que el reclamant arribi a la meta. Si la reclamació no és acceptada es podrà reclamar per escrit al Jurat d’Apel·lació, durant els 30 minuts posteriors a la decisió del Director de la Cursa i amb un dipòsit de 100 €. El dipòsit només serà retornat cas que el Jurat doni la raó al reclamant. La decisió del Jurat d’Apel·lació serà inapel·lable.

11.2.- En dies posteriors a la cursa: Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web de la cursa, adreçant-se via mail a l’adreça següent: adreça de la cursa

12.- Altres

12.1.- Abandó voluntari: Els participants que abandonin la prova voluntàriament, donaran immediatament avís a l’organització.

12.2.- Modificacions: L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi.

12.3.- Suspensió: Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

12.4.- Danys: L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.

13.- Drets d’imatge i utilització de dades

13.1.- El sol fet d’inscriure’s a la Cursa de Muntanya de Tivissa, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

13.2 El participant autoritza a l’organització a, l’ús de les dades obtingudes a través de la inscripció a la Cursa a efectes de la gestió de la mateixa així com per a informar-lo de futures edicions o altres esdeveniments organitzats i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Tanmateix autoritza la publicació de les dades que apareixen a les classificacions de la cursa publicades al lloc de la competició, al web de la cursa o en mitjans informatius que donin cobertura informativa a l’esdeveniment.

13.3 Al igual que els participants, el VOLUNTARI de la Cursa de Tivissa autoritza a l’organització a, l’ús de les dades obtingudes a través de la inscripció com a Voluntari a efectes de la gestió de la mateixa així com per a informar-lo de futures edicions o altres esdeveniments organitzats i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

14.- Disposició final

La inscripció i participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot allò que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta de manera inapel·lable per l’organització, en primera instància aplicant aquest reglament i finalment segons el criteri de l’organització.